EMDR een snelle werkwijze voor traumaheling

EMDR  helpt je ingrijpende gebeurtenissen, trauma’s en fobieën te verwerken. Hierdoor kunnen de emoties en spanningen die daarbij horen verdwijnen. Dat maakt het gemakkelijker om aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken zonder de lading die erop zat. Vaak wordt het zelfs moeilijk om achteraf de gebeurtenis voor de geest te halen. Ook ontstaan nieuwe inzichten. Zo verliest de schokkende ervaring de grip die het op jou had en ga je positiever in het leven staan. Een traject hoeft veelal niet langer te duren dan 2 tot 4 sessies. Soms kan een probleem zelfs in 1 sessie zijn opgelost.

EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing) is een methode die de amygdala in de beide hersenhelften stimuleert door het heen en weer bewegen van een hand voor de ogen van de cliënt of door het via een koptelefoon laten horen van tikjes terwijl de cliënt op zijn probleem focust. Daardoor laten de amygdala de emotionele lading behorende bij het probleem los.

Heb je interesse? Klik hier voor een gratis kennismakingsgesprek van 30-45 min.

EMDR is geschikt voor:                                                                 Cliënt volgt de handbeweging bij EMDR

 • trauma’s en fobieën
 • verkeersongeval
 • hoogtevrees, claustrofobie, pleinvrees
 • geweldsmisdrijf, mishandeling of seksueel misbruik
 • pesterijen of krenkingen tijdens de jeugd
 • verlies van een dierbare
 • nachtmerries

Ook geschikt bij mensen die last hebben van o.a.

 • een laag zelfbeeld met negatieve gedachten en overtuigingen
 • somberheid
 • angst of fobie
 • vermijdingsgedrag
 • schaamte
 • verdriet
 • schuld
 • of lichamelijke klachten

Heb je interesse voor een gratis kennismakingsgesprek? klik hier.

Werkwijze EMDR

Samen onderzoeken we de oorzaak en kern van je klacht en de bijbehorende gebeurtenis(sen). We stellen samen vast hoe de emotionele lading zich bij jou tot op heden heeft geuit en in hoeverre dit jou nu nog belemmert in je doen en laten. Een vast onderdeel van het proces is de emotionele lading en spanning verminderen door het  luisteren naar tikjes via een koptelefoon terwijl jij je focust op datgene wat op dat moment speelt.

EMDR stimuleert het herstellend vermogen van beide hersenhelften in hetzelfde tempo waarin fysieke klachten genezen. Gemiddeld ben je met circa drie of vier sessies klaar. De eerste sessie duurt anderhalf uur en vervolgsessies één uur. Na de sessie dien je rekening te houden met het effect achteraf zoals vermoeidheid. Plan dus ook geen drukke bezigheden.

Intakesessie 1,5 uur : € 110
Vervolgsessies € 75
Prijzen zijn vrij van btw